WAT VINDT U VAN DE HULPVERLENING BIJ SEKSUELE PROBLEMEN?

Beste betrokkenen bij de zorgstandaard seksuele stoornissen,

 

In het kader van cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van bovengenoemde zorgstandaard willen wij jullie vragen om een (online) vragenlijst te verspreiden onder jullie netwerk (zover relevant). Doelgroep van de vragenlijst zijn mensen met seksuele klachten en/of parafiele seksuele voorkeuren die in behandeling zijn (geweest) of mogelijk voor zorg in aanmerking zouden komen.

 

Bijgevoegd vinden jullie een oproep voor cliënten / mensen uit bovenstaande doelgroep, waarin de link naar de vragenlijst is opgenomen. Deze link kan zo mogelijk ook op een website geplaatst worden. We willen de vragenlijst op 21 augustus sluiten.

 

Mochten er vragen en/of problemen zijn m.b.t. de vragenlijst, dan hoor ik het graag!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jitske de Vries

Onderzoeker / Consultant Nationaal

 

OPROEP: WAT VINDT U VAN DE HULPVERLENING BIJ SEKSUELE PROBLEMEN?

Deel uw ervaringen en help ons de hulpverlening te verbeteren!

Waarom deze vragenlijst?                                                                                                                                               Met deze vragenlijst willen we onderzoeken hoe mensen die problemen met hun seksualiteit ervaren, én daarvoor professionele hulp ontvangen, deze hulp beoordelen. Aan degenen die wel professionele hulp willen hebben, maar deze hulp niet ontvangen, willen we vragen wat de reden is waarom zij geen hulp ontvangen. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kan worden bekeken of de professionele hulp verbeterd kan worden en hoe deze hulpverlening toegankelijker kan worden gemaakt.

We doen dit onderzoek ten behoeve van een zogeheten Zorgstandaard die op dit moment wordt ontwikkeld. In deze Zorgstandaard zal beschreven worden wat de beste hulpverlening is voor mensen die problemen ervaren met hun seksualiteit, en de beste manier waarop hulp hiervoor kan worden verkregen. Het perspectief van cliënten staat hierbij centraal. Daarom is het belangrijk om samen met huidige, voormalige en eventueel toekomstige cliënten vast te stellen welke hulp het beste aansluit bij hun behoeften.

Zoals u zult zien, richten we ons op een breed publiek, namelijk zowel mensen die problemen met hun seksualiteit ervaren, als mensen die problemen ervaren met hun seksuele voorkeuren. Dat betekent dat niet alle vragen voor u van belang zullen zijn. Beantwoord dus alleen die vragen die bij uw situatie passen.

Uw medewerking aan ons onderzoek wordt zeer op prijs gesteld!

Wat gebeurt er met mijn gegevens?                                                                                                                                 We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw antwoorden en u blijft anoniem. Dat betekent bijvoorbeeld dat uw antwoorden met geen enkele behandelaar of instantie worden gedeeld. Ook komen behandelaars niet te weten wie er heeft meegedaan met dit onderzoek.

Hoe werkt het precies?                                                                                                                                                      Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Als u wilt meedoen, dan de vragenlijst graag vóór 21 augustus 2016 invullen.

Klik op de volgende link om de vragenlijst in te vullen:

http://rutgerswpf.survey.netq.nl/nq.cfm?q=fe58d14f-bab5-420c-bb5d-bc4e9c74772c

Waar kan ik terecht voor vragen?

Als u vragen heeft over het onderzoek dan kunt u contact opnemen met onderzoekers Jantine van Lisdonk (j.vanlisdonk@rutgers.nl) of Willy van Berlo (w.vanberlo@rutgers.nl).

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

 

Het onderzoeksteam van Rutgers en de Universiteit van Amsterdam

 

Aan behandelaars: deze vragenlijst is bedoeld voor cliënten, voormalige cliënten en mensen die wel problemen ervaren maar nog geen zorg hebben. Wij verzoeken u deze oproep te verspreiden onder degenen die tot deze groepen behoren.

 

 

 

Skip to toolbar