Definitief programma studiedag POINT 9 november 2015

Beste collega’s,

Graag nodigen wij u uit voor de vijfde POINT-dag. Het is ons weer gelukt een interessant programma samen te stellen. Hierbij is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen binnen de psychosociale zorg voor paren met vruchtbaarheidsproblemen. Met als thema “Keuzes” komen onderwerpen als fertiliteitspreservatie, donorzaad, eiceldonatie, de rol van de mannelijke partner en ethiek aan bod.

 

Plenaire sessies, workshops en intervisie wisselen elkaar af. Hiermee denken we een goede mix te hebben tussen achtergrondinformatie en de dagelijkse praktijk.

 

De dag is uitdrukkelijk bedoeld voor alle geïnteresseerden, MW, psychologen, artsen, verpleegkundigen, laboranten etc., die werkzaam zijn op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde.

 

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 november 2015 in

 

Erasmus MC, locatie Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam, Bioscoopzaal

Route: http://www.erasmusmc.nl/overerasmusmc/bereikbaarheid/sophia/naar-sophia/

 

Het definitieve programma vindt u op onze website, www.pointnetwerk.nl .

U kunt zich tot 15 oktober 2015 aanmelden door bijgevoegd inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen naar info@pointnetwerk.nl o.v.v POINTdag 2015 en het deelnamebedrag over te maken. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, bent u definitief ingeschreven en ontvangt u een betalingsbevestiging.

De beschikbare plaatsen zijn beperkt, dus wacht u niet te lang.

Dit jaar kunnen wij u de dag tegen gereduceerd tarief aanbieden. Er is alleen inschrijving voor een volledige dag mogelijk.

Indien u deel wilt nemen aan de intervisiegroep geeft u dit aan op het inschrijfformulier. Op veler verzoek zullen de groepen dit jaar gemixt samen gesteld worden.

Voor de POINT-dag wordt accreditatie aangevraagd. Na afloop van de dag ontvangt u een certificaat.

Bij vragen neem contact op met Cora de Klerk, secretaris, via info@pointnetwerk.nl .

Wij zien u graag op 9 november 2015.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van POINT,

Hester Pastoor, voorzitter

Cora de Klerk, secretaris

Marieanne Donze, penningmeester

Wilma Potze, lid

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor MW, psychologen, verpleegkundigen en psychosociaal werkenden.

Indien er van een andere beroepsgroep voldoende aanwezigen zijn, zal ook voor deze groep alsnog accreditatie aangevraagd worden.

 Programma POINT-dag

 

Datum   :        maandag 9 november 2015

Tijdstip :        9.30 – 17.00 uur

Locatie  :        Erasmus MC, Rotterdam, locatie Sophia, bioscoopzaal

Kosten  :        € 50,- inclusief lunch

 

 

‘Keuzes’

            Ochtend

09.00 uur        Inschrijving en koffie/thee

 

09.25 uur        Welkom en toelichting programma

 

09.30 uur        De digitale keuzehulp bij borstkanker en kinderwens

                        Door Moniek ter Kuile, klinisch psycholoog LUMC

Door verbeterde behandeltechnieken voor kanker, is de overlevingskans van jonge vrouwen met kanker toegenomen en wordt de kwaliteit van leven, en daarmee onder andere de fertiliteit, na behandeling belangrijker. In Nederland probeert men op dit moment de vruchtbaarheid te sparen door cryopreservatie van embryo’s, ovariumweefsel of oöcyten. In verschillende oncologische richtlijnen wordt het belang van goede informatievoorziening over deze behandelingen naar patiënten toe onderstreept. Helaas is de informatievoorziening over en verwijzing voor fertiliteitspreservatie niet altijd voldoende en vaak laat. Onvoldoende informatievoorziening of het niet te zien krijgen van een fertiliteitspecialist kan onder andere leiden tot gevoelens van spijt en beslissingsambivalentie op lange termijn. Omdat informatievoorziening erg belangrijk is in het kader van de besluitvorming, is het initiatief genomen om de informatievoorziening over vruchtbaarheids-sparende procedures te verbeteren door een online keuzehulp te ontwikkelen. Tijdens deze voordracht wordt de ontwikkeling en de effectiviteit van deze online keuzehulp voor vrouwen met borstkanker besproken.

 

10.00 uur        De impact van het gebruik van donorzaad op de wensvader

Door Astrid Indekeu, klinisch psychologe, seksuologe, PhD biomed wetenschappen, Karolinska Instituut Zweden, KU Leuven

Om goede zorg te kunnen bieden, afgestemd op de noden van de patient, is het belangrijk zicht te krijgen op hoe de patiënten de dingen ervaren en betekenis geven. In de lezing komen dan ook volgende thema´s aan bod: Hoe ervaart een man zijn kinderwens, zijn vruchtbaarheid en hoe gaat hij vervolgens om met de diagnose van onvruchtbaarheid? Hoe ervaart een man de omgeving van en de behandeling in een fertiliteitskliniek die veelal gericht is op de vrouw? Welk beeld heeft hij van de spermadonor, in het begin en na verloop van tijd? Hoe ervaren mannen ouderschap na spermadonatie? Op welke manier kan je als hulpverlener de wensvader die over donorconceptie nadenkt en kiest ondersteunen? Hoe kan hij van buitenstaander, insider worden? Lange tijd was de man onbesproken en onzichtbaar in de wereld van fertiliteit. Hierin komt heel langzaamaan verandering. De lezing zal bovenstaande vragen aan de hand van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden verduidelijken.

 

 

 

 

10.30 uur        Keuzes en dilemma’s bij restembryo’s

Door Hikke van Doorninck, klinisch embryoloog, Erasmus MC

Tijdens een IVF behandeling worden meestal meer embryo’s gemaakt dan direct kunnen worden teruggeplaatst bij de patiënten. Er moeten een aantal keuzes en beslissingen worden gemaakt over de bestemming van deze embryo’s door de patiënten (de ouders) en door de IVF kliniek. Dit betreft bij aanvang van de behandeling het aantal te maken embryo’s en het invriezen van embryo’s. Indien de kinderwens vervuld is, moet een bestemming voor de resterende embryo’s worden gegeven. Die keuzes worden beïnvloed en bepaald door religieuze, psychologische, ethische en wettelijke aspecten. Veel mensen hebben erg veel moeite om te kiezen tussen het vernietigen van embryo’s, doneren aan de wetenschap of doneren aan anderen en stellen deze beslissing daarom uit of af. De opvattingen die patiënten vóór de start van de behandelingen hadden over rest-embryo’s, blijken soms na een succesvolle zwangerschap veranderd te zijn.

 

11.00 uur        koffiepauze

 

11.30 uur        Intervisie

In gemengde groepen is er gelegenheid casuïstiek met elkaar te bespreken volgens een intervisiemethode naar keuze.

 

Afsluiten ochtenddeel en toelichting op de middag

 

13.00 – 14.00  Lunch

 


 

Middag, Middagprogramma met workshops

 

14.00 -15.00 1e ronde (keuze uit 3 workshops)

 

 • De partner betrekken bij het maken van keuzes

 

Judith Kooij en Simone Hoogeveen

Kiezen: alleen of samen?

De kinderwens is bij partners dikwijls verschillend. Mannen zijn meer gericht op de partnerrelatie, vrouwen op zwangerschap en  moederschap. Vrouwen maken vaker de keuze voor een behandeltraject, hebben daar veel voor over, en verwachten van hun mannen dat ze daar in meegaan. Dat zet de partnerrelatie onder druk. De keuze in behandelingen wordt steeds groter (van het aantal terugplaatsingen bij IVF tot aan een commercieel draagmoeder uit India of een anonieme zaaddonor via internet). Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn belastend. Het geeft keuzestress bij beide partners en zet de partnerrelatie onder druk. Hoe signaleer je dit als behandelaar / hulpverlener, en waar kun je (preventief) interveniëren? Wat zijn je (on)mogelijkheden als behandelaar? In deze workshop zoeken we antwoord op de vraag: Hoe maak je de vruchtbaarheidsbehandelingen tot een gezamenlijk traject met ruimte voor verschillen van man en vrouw?

 

 • Keuzes bij donorconceptie

 

 1. Veerle Laureyns en Wilma Potze

Tijdens het proces van zwanger worden door middel van ei- of zaadceldonatie dienen zich verschillende keuzemomenten aan, al dan niet bewust. De gevolgen van deze keuzes kunnen zowel door de patiënten als door de professional die hen bijstaat, niet geheel worden overzien. In deze workshop brengen Veerle Laureyns en Wilma Potze hun ervarings- en praktijkverhalen bij elkaar om aan de hand van de verschillende keuzemomenten het belang van bewuste besluitvorming, en daarop gerichte hulpverlening, zichtbaar te maken.

Veerle Laureijns (www.eicelacceptatie.be) Wilma Potze (www.kokardecounseling.nl)

 

 • Ethiek van keuzes

 

Gert van Dijk, ethicus Erasmus MC

(voor deze workshop dienen cases ingeleverd te worden uiterlijk 26/10/2015)

Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek worden ethische dilemma’s binnen de voortplantingsgeneeskunde belicht.

 

15.15 – 16.15  2e ronde (keuze uit 3 workshops)

 

 • De partner betrekken bij het maken van keuzes

 

Judith Kooij en Simone Hoogeveen

 

 • Keuzes bij eiceldonatie  

 

  1. Veerle Laureyns en Wilma Potze
 • Ethiek van keuzes

 

Gert van Dijk, ethicus Erasmus MC

(voor deze workshop dienen cases ingeleverd te worden uiterlijk 26/10/2015)

 

16.15-17.00    Evaluatie, afsluiting, borrel, uitreiking certificaten

Inschrijfformulier POINT-dag op 9 november 2015

 

 

Hierbij meld ik mij aan voor de bijeenkomst:

 

Naam                                   :

 

Functie:                               :

 

Organisatie/instelling    :

 

Adres                                   :

 

Plaats                                   :

 

Telefoonnummer           :

 

E-mailadres                        :

 

En ga ik akkoord met het overmaken van € 50.—voor deelname aan de volledige POINT dag (incl. lunch) op rekeningnummer NL43 ASNB 0709 0559 35, tnv H. Pastoor te Rotterdam, o.v.v. POINTdag 2015. Uw inschrijving is definitief zodra wij uw betaling hebben ontvangen. U ontvangt een betalingsbevestiging.

 

Bij annuleringen voor 22/10/2015 ontvangt u uw inschrijfgeld retour. Bij annuleringen na 22/10/2015 bent u 100% van het inschrijfgeld verschuldigd. U kunt dan iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Geef dit door via info@pointnetwerk.nl.

 

Ik neem in de middag deel aan

Sessie 1              

 • workshop Partner betrekken
 • workshop Keuzes bij eiceldonatie

 

 • workshop Partner betrekken
 • workshop Keuzes bij eiceldonatie

 

 • workshop Ethiek (uiterlijk 26/10/15 casuïstiek aanleveren info@pointnetwerk.nl )U kunt zich per sessie opgeven voor één workshop. Indien de workshop van uw keuze reeds vol is, wordt u bij een andere workshop ingedeeld. Voor het indelen van de workshops wordt de volgorde van aanmelding aangehouden.
 • Nadat u zich heeft aangemeld en betaald, ontvangt u een betalingsbevestiging. Zodra de rekening is voldaan, bent u definitief ingeschreven. Het inschrijfformulier graag voor 15 oktober 2015 verzenden naar info@pointnetwerk.nl o.v.v. POINTdag 2015. Bij inhoudelijke vragen: info@pointnetwerk.nl
 • Ik neem wel/niet deel aan de intervisiegroep

 


 erasmus

 

 

 

  

Skip to toolbar