promotie Hetty Ockhuijsen

Op 30 september verdedigde verpleegkundig onderzoeker Hetty Ockhuijsen haar proefschrift A novel intervention for medical waiting periods in IVF and early pregnancy in het Academiegebouw te Utrecht. Patiënten die gebruikmaken van de gezondheidszorg krijgen te maken met allerlei wachtperiodes zoals het wachten op de uitslag van een biopsie of het wachten op het resultaat van een vruchtbaarheidsbehandeling. Wachtperiodes kunnen leiden tot hoge stressniveaus en zijn moeilijk om mee om te gaan omdat het uiteindelijke resultaat niet te controleren of te voorspellen is.

Doel van dit proefschrift was het onderzoeken van een Positieve heRwaardering Coping Interventie (PRCI) voor wachtperiodes in twee verschillende populaties. De PRCI is een interventie die bestaat uit 10 stellingen en een informatiefolder en moet ten minste één keer in de ochtend en één keer in de avond gebruikt worden. De PRCI is onderzocht bij vrouwen in een IVF/ICSI‐behandeling en bij zwangere vrouwen met een geschiedenis van miskramen. De PRCI kan voor beide populaties gebruikt worden tijdens de wachtperiodes.

Vrouwen die de PRCI gebruikten in de wachtperiode van een vruchtbaarheidsbehandeling gebruikte vaker de coping strategie positieve herwaardering en hadden meer positieve emoties. Vrouwen met een geschiedenis van miskramen hebben de PRCI drie weken gebruikt in een nieuwe zwangerschap. Deze vrouwen hadden nooit negatieve ervaringen met de PRCI en sommige vrouwen ondervonden een positief effect. Meer onderzoek moet worden gedaan naar het effect van de PRCI op het psychologisch welbevinden van deze populatie.

Bron: http://www.uu.nl/faculty/medicine/NL/Actueel/agenda/Pages/Eenzelfhulpcopinginterventievoormedisc hewachtperiodes.aspx

Skip to toolbar