Symposium: The meaning of genes in the context of donor offspring

Van Astrid Indekeu, universiteit Leuven, ontvingen we een uitnodiging voor dit symposium.

Het betreft het symposium “The meaning of genes in the context of donor offspring” op dinsdag 17 januari 2017 aan de UAntwerpen, dat zij samen met Kristien Hens, UAntwerpen organiseert. 

 

Voor programma en informatie: file:///C:/Users/wilma/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3229/Symposium%20Genes%20%20Donor-offspring%2017%20January%202017[3309].pdf

 

Skip to toolbar