Vacature voor bestuurslid Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Voor de invulling van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Stichting DKB) wordt gezocht naar vier nieuwe bestuursleden: • Eén bestuurslid die als KLEM geregistreerd embryoloog beroepsmatig kunstmatige  bevruchtingen toepast, of daarbij nauw betrokken is. • Eén bestuurslid die beroepsmatig kunstmatige bevruchtingen toepast, of daarbij nauw betrokken is en tevens gespecialiseerd is in de psychosociale begeleiding van betrokkenen bij kunstmatige bevruchting. • Eén bestuurslid in de rol van pedagoog. • Eén bestuurslid in de rol van ethicus.
Functie-eisen U bent in staat om vanuit het perspectief van uw specialisatie het terrein van de Stichting DKB te beschouwen en in concrete situaties te beoordelen. Belangrijk is dat u in staat bent ethische en maatschappelijke aspecten hierin mee te nemen, hierbij rekening houdend met zowel het huidige landschap als de langere termijn. U bent bekend met de praktijk van de gezondheidszorg.
Over de Stichting Sinds 1 juni 2004 voorziet de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in regels betreffende de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval  van kunstmatige donorbevruchting. Het gaat hierbij zowel om eicel-, zaad- als embryodonatie. Voor de uitvoering van de wet is de Stichting DKB in het leven geroepen.
De Stichting DKB: • bewaart en beheert de donorgegevens op een centrale plaats; • verstrekt de donorgegevens op een zorgvuldige manier aan huisartsen, ouders en kinderen en zorgt hierbij voor begeleiding en ondersteuning aan ouders, kinderen en donoren; • geeft voorlichting over de wet.
De Stichting DKB wordt ondersteund door een secretariaat dat wordt georganiseerd door en bij het CIBG. Het secretariaat is bemand door één secretaris, één adjunct-secretaris en drie procesondersteunend medewerkers. Meer algemene informatie is ook beschikbaar via www.donorgegevens.nl.
Over het bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit zeven bestuursleden die door de ministers  van VWS en V&J worden benoemd. Drie van de leden worden benoemd uit degenen  die kunstmatige bevruchting beroepsmatig toepassen of daarbij nauw betrokken zijn.  Ten minste één van deze drie leden is tevens deskundig op psychosociaal terrein.  Van de overige drie leden is er één jurist, één ethicus en één deskundig op pedagogisch terrein. Het bestuur komt gemiddeld viermaal per jaar in een vergadering bijeen.  De voorbereiding van een vergadering neemt ongeveer twee dagdelen in beslag.  Er is een regeling inzake vacatiegelden.
Procedure Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 14 dagen na plaatsing zenden aan de secretaris van de Stichting DKB, mevr. F.C. Dantuma, vacature-cibg@minvws.nl, of Postbus 16077, 2500 BB, Den Haag, t.a.v. de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Voor inlichtingen over de procedure en nadere informatie kunt u  telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Stichting. Tel. 070 – 340 55 40.

link naar volledige tekst: file:///C:/Users/wilma/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/778/206/Advertentie%20vacature%20bestuursleden%20Stichting%20DKB%20[71311].pdf

 

Skip to toolbar