verslag POINT dag

Op 17 april 2014 organiseerde het POINT-bestuur een nieuwe studiedag in het ErasmusMC te Rotterdam. De dag had als thema ‘De patiënt centraal’ en was verdeeld in een ochtendprogramma met plenaire lezingen en een middagprogramma met workshops. We waren erg blij dat er zeer diverse en deskundige sprekers en workshopleiders wilden deelnemen.

Zo was er een presentatie door Ris Keizer van Freya over de Monitor Fertiliteitszorg waar patiënten op verschillende criteria kunnen zoeken naar klinieken in hun omgeving. Nadia Garnefski en Vivian Kraaij presenteerden hun zelfhulpgids voor vrouwen die ongewenst kinderloos zijn. Op basis van onderzoek dat zij uitvoerden is dit boek ontstaan. Tevens deden zij onderzoek naar de effectiviteit van het zelfhulpboek. Deze bleek goed te zijn.

Odile van Eck presenteerde haar eigen ervaringen als kinderloze moeder. Het was een aangrijpend verhaal. Kort maakte zij ook de link naar haar praktijk waarin zij werkt met kinderloze paren. Tot slot presenteerde Eline van Dulmen de resultaten van onderzoek naar fertiliteit na kinderkanker. Het was een gedegen wetenschappelijk verhaal wat veel indruk maakte op het publiek.

In de middag waren er 3 verschillende workshops. Chris Verhaak, Gerry Rust en Emiel Boogerd presenteerden een door hen ontwikkeld en onderzocht online programma (Digicoach) voor mensen met ongewenste kinderloosheid. Er zijn modules voor stress/stemming, omgaan met anderen en vruchtbaarheidsproblemen. Gewerkt wordt met cognitieve gedragstechnieken en er zijn digitale contacten met een hulpverlener. Dit programma is nog volop in onderzoek, maar de eerste resultaten van effectiviteit zijn bemoedigend.

Wilma Potze en Ineke Heesterbeek gaven een workshop over omgaan met dilemma’s en keuzemomenten bij paren in een fertiliteitstraject. Deze workshop werd tweemaal gegeven en zat steeds vol. Een belangrijk thema dus.

De laatste workshop werd door Esther Primowees en Liszette Vonken gegeven. Zij zijn experts op het gebied van werken met mensen met een verstandelijke beperking en komen daar ook regelmatig vragen rond vruchtbaarheid tegen. Zij werken veel met gezinnen waarin kinderen opgevoed worden door verstandelijk beperkte ouders. Ook krijgen zij regelmatig te maken met stellen die een kinderwens hebben, maar waarbij zorgen zijn over de zorgcapaciteiten van deze paren. Hun workshop was interactief, beeldend en uitermate boeiend.

Aan het eind van de dag was er ruimte voor intervisie in een groep van psychologen en een groep van maatschappelijk werkers. Helaas was de opkomst hiervoor niet zo hoog. Het einde van de dag is waarschijnlijk niet het meest geschikte moment voor intervisie. Voor een volgende dag zullen we ons buigen over andere mogelijkheden.

Overall werd de POINT-dag goed beoordeeld en gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 8. De dag werd ook goed bezocht met ongeveer 60 bezoekers. Wij zijn hier trots op en het motiveert ons om volgend jaar weer een dag(deel) te organiseren. Tot dan!

Skip to toolbar