Home

Welkom bij POINT

Beroepsvereniging voor psychosociale zorg

bij vruchtbaarheidsproblematiek, gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming.

Het ontstaan van Point

POINT is in eerste instantie opgericht als een netwerk voor alle professionals binnen de fertiliteit, zowel medici als niet-medici. In 2020 is Point overgegaan naar een beroepsvereniging voor enkel psycho-sociale beroepen.

De POINT beroepsvereniging wordt gevormd door psychologen, counselors, coaches en maatschappelijk werkers die actief zijn in Nederland en Belgie, binnen het gebied van psychosociale zorg bij vruchtbaarheidsproblematiek, gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming.

Psychosociale zorg binnen dit vakgebied vraagt om speciale kennis en expertise. Een aantal thema’s spelen daarbij een belangrijke rol, zoals gameetdonatie, rouwverwerking, de partner relatie en seksualiteit. POINT stimuleert zo veel mogelijk het delen van kennis over deze thematiek en het professionaliseren van de zorg. Het netwerk biedt de mogelijkheid om te verbinden en de sociale kaart inzichtelijk te maken.

POINT maakt deel uit van een (inter)nationaal netwerk van organisaties die zich bezig houden met psychosociale hulp bij vruchtbaarheidsproblematiek. Zo zijn een aantal leden actief binnen de European Society for Human Reproduction and Embryology en binnen de SIG Gameetdonatie en Onconventioneel Ouderschap van de NVOG. Bovendien zijn er nauwe contacten met vergelijkbare beroepsverenigingen in verschillende landen.

Coming Soon

Deze website is “under construction”. Binnenkort is te lezen voor welke doelen POINT staat en hoe men lid kan worden.

Bij vragen neem contact op met info@pointnetwerk.nl

Skip to toolbar