Home

 

Welkom bij POINT, het netwerk voor professionals op het gebied van psychosociale zorg bij vruchtbaarheidsproblematiek.

STUDIEDAG

POINT organiseert elk jaar een studiedag. Het programma bestaat uit lezingen, intervisiebijeenkomsten en workshops. Ook is er voldoende ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring met vakgenoten

UPDATES

Via de digitale nieuwsbrief houdt POINT je een paar keer per jaar op de hoogte van het laatste nieuws, interessante evenementen en artikelen uit het (internationale) netwerk

INTERVISIE

POINT organiseert intervisiegroepen voor belangstellenden uit het werkveld. Intervisiegroepen worden samengesteld per discipline: maatschappelijk werkers en psychologen

SOCIAL MEDIA

Volg het laatste nieuws via Twitter en LinkedIn. Ook relevante nieuwsberichten van andere (internationale) organisaties worden gedeeld via de social media van POINT.

[icon name=”fa-cogs” icone=”medium” iconcolor=”#333″ bacround=”false” backgroundcolor=”” ] NETWERK

Het POINT netwerk wordt gevormd door psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen die actief zijn op het gebied van psychosociale zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Het netwerk biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

De psychosociale zorg voor paren met vruchtbaarheidsproblemen vraagt om speciale kennis en expertise. Een aantal thema’s spelen daarbij een belangrijke rol, zoals seksualiteit, de partnerrelatie en zaad- en eiceldonatie. POINT stimuleert zo veel mogelijk het delen van kennis over deze thematiek.

POINT maakt deel uit van een internationaal netwerk van organisaties die zich bezig houden met psychosociale hulp bij vruchtbaarheidsproblematiek. Zo zijn een aantal leden actief binnen de European Society for Human Reproduction and Embryology en nemen deel aan het jaarlijkse ESHRE congres.

Onderzoek is de manier om de effecten van vruchtbaarheidsproblemen bij paren te meten. Door onderzoekers op het gebied van de psychosociale aspecten van de voortplantingsgeneeskunde met elkaar in contact te brengen, stimuleert POINT uitwisseling van onderzoeken. De voortgang van deze studies en de resultaten worden onder de leden van POINT verspreid.

Skip to toolbar