Netwerk

Netwerk = verbondenheid met het veld

Na de oprichting van medische beroepsorganisaties voor fertiliteitsartsen – zoals de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) en de American Society of Reproductive Medicine (ASRM) – volgden in de loop der jaren ook organisaties die fertiliteitscounseling een duidelijke eigen plaats willen geven binnen het veld van de reproductieve geneeskunde, en die fertiliteitscounselors onderling verbinden om kennisuitwisseling en groei te stimuleren.

Zo werd in 1985 de Mental Health Professional Group van ASRM opgericht, en in 1993 de Psychology and Counselling Special Interest Group van ESHRE . In diezelfde periode ontstonden er ook al nationale organisaties voor fertiliteitscounselors, zoals de British Infertility Counselling Association (BICA) in 1988 en de Australian & New Zealand Infertility Counsellors’ Association (ANZICA) in 1989.

Kwaliteitsvolle fertiliteitszorg is enkel mogelijk door uitwisseling van ervaringen, kennis en up-to-date ontwikkelingen en door samenwerking. Zo ontstaat een kruisbestuiving tussen praktijk, onderzoek en verschillende disciplines.

POINT is dan ook nauw verbonden door vertegenwoordiging in of samenwerking met andere lang bestaande internationale beroepsverenigingen van fertiliteitscounselors, andere psychosociale zorgaanbieders binnen de context van fertiliteit, alsook onderzoekers en professionals uit andere disciplines (bv. artsen, ethici, juristen …).

Internationale organisaties

België en Nederland

In België en Nederland staat POINT in verbinding met een grote variëteit aan organisaties, zoals medische professionele organisaties (van fertiliteitsartsen, gynaecologen, vroedvrouwen), organisaties die zich richten op alternatieve gezinsvormen en organisaties van fertiliteits-ervaringsdeskundigen.