Doelstellingen

Doelstellingen

  • De professionalisering van de psychosociale zorg met betrekking tot (in)fertiliteit, gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming bevorderen.
  • Leden ondersteunen in de uitoefening van fertiliteitscounseling door verbinding, uitwisselingsmogelijkheden, intervisie en training aan te bieden.
  • Ervoor zorgen dat cliënten kwaliteitsvolle zorg ontvangen door een kwaliteitsstandaard op te stellen.
  • Een structuur bieden zodat de belangen van fertiliteitscounselors behartigd worden.
  • Kennis vergroten door onderzoek aan te moedigen omtrent de psychologische, sociale en ethische aspecten van (in)fertiliteit, gezinsplanning en alternatieve gezinsvorming.
  • Het draagvlak van kennis over psychosociale zorg binnen de reproductieve geneeskunde vergroten door vertegenwoordiging in organisaties, bijeenkomsten, congressen…