Bestuur

 

Astrid Indekeu (BE)

VOORZITTER

 klinisch psychologe/seksuologe en doctor in de biomedische wetenschappen

Als klinisch psychologe-seksuologe begeleidde ze meer dan tien jaar families die geconfronteerd werden met medische aandoeningen. Daarna is ze zich meer op onderzoek gaan richten en sinds 10 jaar ligt haar expertise in het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar donorconceptie. Sinds 2018 is Astrid werkzaam in Nederland bij Fiom, als senior specialist beleid en onderzoek. 

Specialisaties: wetenschappelijk onderzoek naar donorconceptie

 

Marloes Verhulst (NL)

OPRICHTER BEROEPSVERENIGING

psycholoog 

Als psycholoog heeft ze 9 jaar klinische ervaring binnen de reproductieve psychologie, met als specialisaties, donatie (eiceldonatie, spermadonatie, embryo donatie), rouwverwerking, relatieproblemen en alleenstaand ouderschap. Na haar opleiding psychologie heeft ze opleidingen gevolgd binnen de gecompliceerde rouwverwerking en EFT-relatietherapie. Ze werkt als psycholoog bij Nij Geertgen en is bestuurslid van de SIG Gameetdonatie & Onvonventioneel Ouderschap (NVOG).

Specialisaties: alternatieve gezinsvorming, rouwverwerking, partnerrelatie       voorafgaand en na fertiliteitstraject

 

Uschi Van den Broeck (BE)

SECRETARIS

klinisch psycholoog (BE) en familietherapeut

Zij behaalde haar doctoraat in de Biomedische wetenschappen en deed onderzoek naar psychologische aspecten en beslissingsprocessen van koppels bij geassisteerde voortplanting. Zij werkt als psycholoog op de dienst Verloskunde (maternele intensieve afdeling) van het UZ Leuven en het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum. Binnen de reproductieve psychologie combineert ze klinische praktijk met wetenschappelijk onderzoek.

Daarnaast is ze werkzaam in het “Expertisecentrum Verbinding in Verlies” waar ze therapeutisch werk doet rond het brede thema van rouw en verlies.

Specialisaties: rouwverwerking, partnerrelatie, voor/tijdens/na fertiliteitstraject, wetenschappelijk onderzoek

 

Jacqueline Lansbergen – de Vette (NL)

OPRICHTER BEROEPSVERENIGING

psychotherapeut en ISTDP-therapeut

Gespecialiseerd in de behandeling van mensen die vastlopen in of na een medisch fertiliteitstraject. Ook richt zij zich op rouwverwerking na ingrijpende situaties tijdens en kort na een zwangerschap. Jacqueline werkt samen met collega’s als vrijgevestigde behandelaar in Praktijk LEV in Voorburg.

Specialisaties: medisch fertiliteitstraject, rouwverwerking

 

Jan Norré (BE)

PENNINGMEESTER

klinisch psycholoog en gedragstherapeut

Hij is werkzaam in een ambulante psychotherapiepraktijk te Leuven.  Als seksuoloog is hij verbonden aan de Unit Reproductieve Geneeskunde van het Heilig Hart Ziekenhuis te Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de emotionele zorg voor fertiliteitspatiënten vooraf, tijdens en na de verschillende medische trajecten.  

Tenslotte is hij werkzaam als praktijkassistent aan de faculteit Psychologie en Educatie Wetenschappen van de VU Brussel.

 

 

Skip to toolbar