Netwerk

De beroepsvereniging POINT netwerk wordt gevormd door psychologen, maatschappelijk werkers en coaches die actief zijn op het gebied van psychosociale zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Het netwerk biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Dat kan op onze jaarlijkse studiedag en tijdens de intervisiebijeenkomsten.

Bovendien maakt POINT deel uit van een internationaal netwerk van organisaties die zich met deze thematiek bezig houden. Een aantal leden van POINT zijn actief binnen de ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) en nemen deel aan het jaarlijkse ESHRE congres.

Interessante links
FIOM
UMC St Radboud
Erasmus MC
Freya
British Infertility Counseling Association
Counseling in infertility IICO
European society of human reproduction and embryology

Skip to toolbar