Studiedag

POINT organiseert elk jaar een studiedag. Het programma van de studiedag bestaat uit lezingen, workshops en intervisiebijeenkomsten. Doel van de dag is deskundigheidsbevordering, netwerken en inhoudelijke ondersteuning door intervisie.

Elke studiedag is gekoppeld aan een thema op basis waarvan onderwerpen, sprekers en werkvormen uitgezocht worden. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen op eerdere dagen zijn: PCOS en overgewicht, drop-out, ethische dilemma’s, seksualiteit, culturele verschillen, zelfhulp, de winst van verlies, kinderkanker, keuzes maken, digicoach en verstandelijke beperking.

De studiedagen worden elk jaar hoog gewaardeerd. Niet alleen vanwege de inhoud, ook vanwege de contacten. Wij denken na over verschillende vormen waarin de dag georganiseerd kan worden. Heb je zelf een leuk idee voor een thema, onderwerp of spreker laat het ons dan weten.

Programma’s voorgaande studiedagen:

Skip to toolbar