Studiedag voor Leden

18 november is er weer een studiedag gepland. Hieraan kunnen deze keer alleen leden deelnemen. Het wordt een dagvullend programma met sprekers en intervisie. De exacte inhoud volgt op een later moment via de mail.

De dag wordt vooralsnog online gepland. Mocht het in november mogelijk zijn met een groep van 20 of meer personen bij elkaar te komen, zullen we de live mogelijkheden bekijken.

Geef je op via email: .

Graag tot dan!