Lidmaatschap

Het POINT lidmaatschap biedt talrijke voordelen:

  • 2 keer per jaar gebruik maken van intervisie, gericht op specifieke thematiek uit het werkveld
  • je krijgt toegang tot het ledendeel van de website
  • toegang tot een netwerk van specialisten voor het uitwisselen van kennis
  • je hebt een stem bij de besluiten die genomen worden op de algemene ledenvergadering
  • je blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld
  • deelname aan studiedagen

POINT kent 2 soorten lidmaatschap:

Het gewone lidmaatschap. Gewone leden dienen minimaal een hoger beroepsonderwijs opleiding te hebben afgerond binnen de geestelijke gezondheidszorg én werkzaam te zijn binnen het domein van psycho-sociale begeleiding bij (in)fertiliteit, gezinsplanning en/of alternatieve gezinsvorming.

Het erelidmaatschap. Ereleden zijn personen die zich voor de vereniging of voor de ontwikkeling van de psycho-sociale zorg binnen het werkveld verdienstelijk hebben gemaakt.

Lid worden?

Het lidmaatschap voor gewone leden moet worden aangevraagd bij het secretariaat met behulp van het daarvoor bestemde formulieren. De aanvraag moet worden goedgekeurd, hierover krijg je bericht van het bestuur.

Kosten bedragen EURO 80,- per jaar.