Waar vind je hulp

In de meeste ziekenhuizen en klinieken met uitgebreide fertiliteitszorg is tegenwoordig een psycho-sociaal hulpverlener werkzaam. Meestal kan je daar alleen terecht als je in het ziekenhuis in behandeling bent. In enkele ziekenhuizen kan je ook terecht bij een counselor als je (daar) geen medische behandeling ondergaat.

Verder zijn er POINT-counselors die een eigen praktijk hebben en wel of niet aan een medische kliniek verbonden zijn.

Het is de bedoeling dat POINT in de toekomst op de website een overzicht biedt van POINT-counselors. Zowel degenen die aan een kliniek verbonden zijn, als degenen waar je terecht kan zonder dat je (bij de betreffende kliniek) ook medische behandeling ondergaat.

Zolang we daar niet in voorzien hebben, is er de mogelijkheid een email te sturen naar . Geef daarbij aan wat je hulpvraag is en binnen welk domein en in welke regio. Dan kijken we of we je naar een POINT lid kunnen verwijzen.