Wat is een POINT-counselor

Een POINT counselor, is een psycho-sociaal hulpverlener, gespecialiseerd op een of meerdere domeinen die betrekking hebben op een nog onvervulde kinderwens.

Wanneer iemand een betaald lidmaatschap heeft bij Point, betekent dat dat diegene aan de gestelde opleidingseisen en werkervaringseisen voldoet. Leden van POINT hebben minimaal een HBO / Bachelor diploma binnen de psycho-sociale gezondheidszorgopleiding (zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psychologen) en verlenen gespecialiseerde zorg binnen de fertiliteit. Een POINT-counselor situeert zich veelal binnen de 2de en 3de lijn en binnen een erkend beroep.

Wat betekent dat precies?

Binnen de psycho-sociale gezondheidszorg zijn een aantal erkende beroepen waarmee een titel is beschermd (zowel in België als in Nederland). Erkende beroepen zijn gebonden aan opleidingscriteria en voorwaarden om kwaliteit te garanderen. Wat wel of niet een erkend beroep is, is overigens voor Nederland en België niet altijd gelijk. Bijvoorbeeld een BIG geregistreerde of GZ-psycholoog is erkend in Nederland. In België is psycholoog een erkend beroep. En in beide landen is maatschappelijk werk erkend. Coaches en consulenten zijn op dit moment niet opgenomen in de lijst van erkende beroepen, dat betekent dat iemand zich zomaar coach mag noemen, zelfs zonder opleiding.

Er is veel aanbod in hulp rondom kinderwens, maar opleiding of kwaliteit hierin is niet altijd duidelijk. In algemene zin is binnen de pycho-sociale zorg veel minder gekaderd binnen specialiaties, dan in de medische zorg. Een huisarts stuurt iemand met een onvervulde kinderwens voor medische hulp niet naar een cardioloog. Maar het komt regelmatig voor dat een huisarts iemand met een onvervulde kinderwens voor psychische begeleiding wel naar een willekeurige eerstelijns psycholoog verwijst.

De zorglijnen

Zowel de medische als de psycho-sociale zorg is ingedeeld in zorglijnen.

In de nulde lijn wordt zorg verleend door mensen die veelal door eigen ervaring binnen een bepaald thema hulp aan anderen bieden. Dit zijn bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen of belangenverenigingen die door hun ervaringen te delen, anderen helpen. Zij stellen informatie ter beschikking en willen uitwisseling tussen betrokkenen stimuleren.

De eerste lijn staat voor het voorzien van de basiszorg. Deze eerstelijnszorg is toegankelijk voor iedereen en vaak georganiseerd buiten de muren van een ziekenhuis. Zo kan de drempel om zorg te vragen en krijgen laag gehouden worden. Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is de huisarts vaak een spilfiguur.

In de tweede lijn vinden we meer gespecialiseerde zorg. Tweedelijnszorg bestaat uit zorg- en hulpverleners die na verwijzing kunnen worden geconsulteerd, bijvoorbeeld een gynaecoloog, een psycholoog, psychotherapeut of psychiater van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Meestal wordt deze zorg in een ziekenhuis of anderen instelling verleend, maar het kan tevens in een individuele praktijk aan geboden worden.

Tenslotte biedt de derde lijn gespecialiseerde zorg binnen een bepaald thema. Deze zorg is doorgaans georganiseerd binnen de ziekenhuizen en wordt verleend door specialisten. Hier situeert zich de medische zorg die verleend wordt binnen fertiliteitscentra. De meeste psycho-sociale hulpverleners die verbonden zijn aan de fertiliteitscentra vallen hier ook binnen. Zorgverleners kunnen bijkomende opleidingen gevolgd hebben of moeten voldoen aan specifieke erkenningsvoorwaarden.

POINT-counselor

Om ervoor te zorgen dat je met een specifieke hulpvraag rondom kinderwens bij een gespecialiseerde en gekwalificeerde hulpverlener terecht komt, is beroepsvereniging POINT opgericht. Zodat je zelf niet uit hoeft te zoeken of iemand verstand van zaken heeft, maar zodat op voorhand duidelijk is dat iemand aan bepaalde kwalificaties voldoet en ervaring heeft binnen het werkveld. Dat zegt vooral wat over of iemand een passende hulpverlener is op inhoud. Daarnaast moet je ervaren of iemand specifiek voor jou een passende hulpverlener is. Dat is binnen de psycho-sociale zorg, nog meer dan binnen de medische zorg, zeer afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.