Wat is een POINT-counselor

Een POINT counselor, is een psycho-sociaal hulpverlener, gespecialiseerd op een of meerdere domeinen die betrekking hebben op een nog onvervulde kinderwens.

Wanneer iemand een betaald lidmaatschap heeft bij Point, betekent dat dat diegene aan de gestelde opleidingseisen en werkervaringseisen voldoet.

Iedereen mag zich zomaar coach of psycholoog noemen. Er is veel aanbod, maar opleiding of kwaliteit hierin is niet altijd duidelijk. In algemene zin is binnen de eerstelijns pycho-sociale zorg veel minder gekaderd binnen specialiaties, dan in de medische zorg. Een huisarts stuurt iemand met een onvervulde kinderwens voor medische hulp niet naar een cardioloog. Maar het komt regelmatig voor dat een huisarts iemand met een onvervulde kinderwens voor psychische begeleiding wel naar een willekeurige eerstelijns psycholoog verwijst.

Om ervoor te zorgen dat je met een dergelijke hulpvraag bij een gespecialiseerde en gekwalificeerde hulpverlener terecht komt, is beroepsvereniging POINT opgericht. Zodat je zelf niet uit hoeft te zoeken of iemand verstand van zaken heeft, maar zodat op voorhand duidelijk is dat iemand aan bepaalde kwalificaties voldoet en ervaring heeft binnen het werkveld.

Of iemand verder een passende hulpverlener voor je is, is binnen de psycho-sociale zorg zeer afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.