Waarom een beroepsvereniging

OVER POINT

Waarom een beroepsvereniging?

Medische, technologische, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor verschillende mogelijkheden om een kinderwens te vervullen. Tegelijk leidt dit tot steeds complexere thema’s en ethische dilemma’s rond gezinsvorming in het (beroeps)veld.

De psychosociale begeleiding van individuen en paren rond de kinderwens, gezinsvorming en reproductie wordt dan ook meer en meer specialistisch en vraagt specifieke expertise en kennis. Met het oog op het bieden van kwaliteitsvolle en professionele zorg hebben wij POINT beroepsvereniging voor fertiliteitscounselors (KvK-nummer 80571654) opgericht. Deze vereniging groeide voort uit reeds lang bestaande informele uitwisselingen tussen collega’s tijdens de ‘Intervisie van de Lage Landen’ en het vroegere ‘POINT-netwerk’.

POINT volgt de richtlijnen omtrent de professionele kwalificaties van fertiliteitscounselors zoals aanbevolen door de Europese en Amerikaanse verenigingen voor reproductieve geneeskunde (ESHRE en ASRM) . POINT treedt hiermee in de voetsporen van erkende en gewaardeerde beroepsverenigingen zoals de British Infertility Counseling Association (BICA, opgericht in 1988), Australian & New Zealand Infertility Counseling Association (ANZICA, opgericht in 1989) en Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch Deutschland (BKiD, opgericht in 2000).

Wij behartigen de belangen van:

Leden

We bieden een platform voor interactie en uitwisseling tussen leden. Zij krijgen de kans om elkaar te consulteren en ideeën en kennis uit te wisselen. Leden worden op de hoogte gehouden van recente evoluties en nieuwe ontwikkelingen in het veld. Er zijn ook intervisiemomenten en studiedagen. Als vereniging kunnen we de counselors werkzaam binnen fertiliteit een stem geven in het veld van de reproductieve geneeskunde.

 

Cliënten

POINT-counselors worden geïnformeerd over recente ontwikkelingen, wisselen kennis uit op studiedagen en hebben geregeld intervisiemomenten. Zo bieden zij aan hun cliënten zekerheid over hun expertise en specifieke competenties op het vlak van fertiliteitscounseling. De lijst van POINT-counselors met hun specifieke aanbod en expertise helpt cliënten bij de keuze van een counselor.

 

Professionals uit de reproductieve geneeskunde

Door onze expertise uit te wisselen met betrekking tot de psychosociale implicaties bij kinderwens, gezinsplanning en vruchtbaarheidsproblemen- en hun behandeling, en door samen te werken met andere professionals in het veld, dragen we bij aan een kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg binnen het veld van de reproductieve geneeskunde.